Dnes koná seminář „BUDOUCNOST VINAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE“

Dnes se koná seminář „BUDOUCNOST VINAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE“.
Akce, jejíž součástí bude i diskuse s vystupujícími hosty, se uskuteční
26. ledna 2016 v Redutě v Uherském Hradišti (U Reduty 256)
od 14 do 17 hodin.

Na seminář jsou pozváni:
• Ivo Valenta, senátor, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu PČR
• Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
• Ing. Veronika Vrecionová, senátorka, místopředsedkyně Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, místopředsedkyně Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu ČR
• Josef Valihrach, předseda Vinařské asociace ČR
• JUDr. Michal Hašek, předseda Vinařského fondu ČR
• Ivana Korábová, vrchní referent pro odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR
• Ing. Lenka Bublíková, ministerský rada odd. pro víno Ministerstva zemědělství ČR
• Ing. Simona Hrabětová, odd. pro víno, Ministerstvo zemědělství ČR
• Ing. Jaroslav Sopouch, předseda sdružení Vinaři brněnské oblasti
• Ing. Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
…a další odborníci a zástupci nevládních organizací a institucí.

Jan Kynčl

Webmaster VINO.TK

You may also like...