Dotace: Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji

Rada Jihomoravského kraje schválila program, jehož záměrem je vzájemná spolupráce při podpoře, propagaci a dalším rozvoji vinohradnictví a vinařství v regionu a další šíření dobrého jména místních vinařů a kraje jako předního regionu České republiky v oblasti pěstování vinné révy a výroby vína.
Žádat o dotaci mohou obce, svazky obcí, spolky nebo zájmová sdružení právnických osob, které je spolkem či svazem zahrádkářů či vinařů a vinohradníků nebo jehož předmětem činnosti je podpora vinařství a vinohradnictví a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje.
Podpora se týká technického vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví a propagace vinařství a vinohradnictví.
Alokován do podpory je 1 celkem milion korun s tím, že minimální výše podpory je 25 000 Kč a maximální výše je 100 000 Kč. Žadatelé se musí spolupodílet 50% rozpočtu projektu.

Zdroj: Dotační info

You may also like...