Zlínský kraj i letos podpoří Slavnosti vína 2016

Částkou ve výši 300 tisíc korun podpoří Zlínský kraj i letos Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Finanční spoluúčast schválili zastupitelé Zlínského kraje jednohlasně. „Slavnosti vína jsou mimořádně významnou akcí, na kterou však nemohou být uplatněny obvyklé možnosti finanční podpory v rámci vyhlašovaných programů. Slavnosti vína představují největší nekomerční přehlídku tradičního kulturního dědictví ve Zlínském kraji a lze říci, že svým rozsahem je to v celé České republice akce ojedinělá. Účastní se jí odhadem přes šedesát tisíc návštěvníků a nabízí skutečně jedinečnou prezentaci tradiční lidové kultury, folklórních souborů, cimbálových muzik i ukázky lidových řemesel. Společně s Městem Uherské Hradiště, které tuto organizačně náročnou přehlídku připravuje, se chceme finančně podílet na jejím zajištění,“ řekl krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Ladislav Kryštof.

Zdroj: kr-zlinsky.cz

You may also like...